Cybermobbing - Deine Verantwortung im Netz

Cyberprzemoc – Twoja odpowiedzialność w sieci


Sich auf kreative Weise mit einem ernsten Thema auseinandersetzen, das geht. Mit einer App entstehen Cartoons und Bildergeschichten über Cybermobbing, in der Schule, im Alltag und auch im Landtag.

Zajmowanie się poważnym tematem w sposób kreatywny – to jest możliwe. Przy pomocy zainstalowanej aplikacji powstają komiksy i historie obrazkowe na temat cyberprzemocy, w szkole, życiu codziennym, ale również w Landtagu.


1. Neuanfang mit Hindernissen. Nowy początek z przeszkodam.

2. Politik-Mobbing. Mobbing w polityc.