Safer Internet Day

godz. 08:00 Uhr            gemeinsames Frühstück  wspólne śniadanie

 

godz. 09:15 Uhr           Führung durch den Landtag  oprowadzanie po Landtagu

 

Zum Safer Internet Day begrüßen wir im Landtag die Schülerinnen und Schüler des Bernhardinum, Fürstenwalde, und des Goethe-Schiller-Gymnasiums, Jüterbog.                                                                        Na Safer Internet Day powitamy w Landtagu uczennice i uczniów ze szkoły Bernhardinum z Fürstenwalde, oraz Goethe-Schiller-Gymnasium z Jüterboga. 

 

 

godz. 10:00Uhr             Begrüßung Landtagspräsidentin Britta Stark

                                     powitanie przez przewodniczącą Landtagu Brittę Stark

                                    Grußwort  Günter Baaske, Minister für Bildung, Jugend und Sport

     powitanie przez Güntera Baaske, ministra Edukacji, Młodzieży i Sportu

 

               Grußwort Bärbel Romanowski-Sühl, Medienrätin der mabb

     powitanie przez Bärbel Romanowski-Sühl, radcę ds. mediów mabb (Medienanstalt Berlin-Brandenburg)

 

 

godz. 10:30 Uhr           Panel 1 "Beteiligung im Netz- Netzkultur aktuell"  „Partycypacja w sieci – aktualna kultura sieci”

mit Youtuberin Jenny "aaabsolut realitätsnah" z youtuberką Jenny „aaabsolut realitätsnah”

und Christoph Krachten "clixoom"/ Video days" i Christophem Krachtenem „clixoom / Video days”

                                   Panel 2 "Aufwachsen mit Medien" „Dorastanie z mediami”

 

mit Medienpädagoge Martin Riemer z Martinem Riemerem, pedagogiem ds. mediów

               Panel 3 "Deine Verantwortung im Netz" „Twoja odpowiedzialność w sieci”

mit Medienpädagogin Kristin Ehlert z Kristin Ehlert, pedagogiem medialnym

               Panel 4 "No hate speech- Toleranz im Netz" „No hate speech – tolerancja w sieci”

mit Medienpädagogin Claudia Hoffmann z Claudią Hoffmann, pedagogiem medialnym

 

godz.12:30 Uhr            Präsentation der Ergebnisse im Plenarsaal mit den Bildungs- und

              Jugendpolitischen Sprecher/innen der Landtagsfraktionen 

          prezentacja wyników w Sali Plenarnej Landtagu z rzecznikami ds. polityki edukacyjnej i młodzieżowej klubów   

          parlamentarnych Landtagu

     Präsention des Musikvideos und Übergabe der Wünsche aus der Begegnungswoche 

     prezentacja muzycznego wideoklipu i przekazanie życzeń sformułowanych podczas tygodniowego spotkania

 

godz.13:30 Uhr             Mittagessen obiad

 

godz.14:00Uhr             Führung durch den Landtag (für die Schüler/innen aus Fürstenwalde und Jüteborg)

   oprowadzanie po Landtagu (dla uczniów/uczennic z Fürstenwalde i Jüterboga)

 

   

godz.15:00 Uhr            Besuch Filmmuseum (für deutsch-polnische Gruppe)

  zwiedzanie Muzeum Filmu (dla grupy polsko-niemieckiej)

 

godz.16:00 Uhr            Freizeit czas wolny

 

godz.19:00 Uhr            Vorbereitung und gemeinsames Abendessen  przygotowywanie wspólnej kolacji

 

godz.21:00 Uhr            Überraschungsabendprogramm :D program – niespodzianka :D